Πτυχία Γαλλικών για ενήλικες

                                                 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για τους ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαφή με την αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται σύντομα να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε πραγματικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις των αγγλικών του/της προκειμένου να επικοινωνήσουν άνετα, παραδείγματος χάριν, σε ένα επιχειρηματικό ταξίδι ή σε διακοπές σε μια αγγλόφωνη χώρα.