ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ DALF C2 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-Ευρωμάθηση
DALF C2

DALF C2   

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

DALF C2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση.  Ο υποψήφιος παρουσιάζει περιληπτικά το περιεχόμενο του ακουστικού αποσπάσματος και βάσει αυτού αναπτύσσει έναν προβληματισμό τον οποίο συζητάει με τον εξεταστή.

30 λεπτά προετοιμασία : 60 λεπτά

/50

Γραπτή κατανόηση και έκφραση.  Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή πολλών κειμένων.

3.30 ώρες

/50

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών : 3 ώρες 30.  Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 10/50