ΚΙΝΕΖΙΚΑ
YCT ( Level I )

Οι εξεταζόμενοι που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT ( Level I ) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις και προτάσεις και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινέζικη γλώσσα.

Δομή της εξέτασης

Το νέο YCT είναι μια διεθνής εξέταση της επάρκειας της κινέζικης γλώσσας. Εξετάζει την ικανότητα των νεαρών μαθητών να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στη καθημερινή και ακαδημαϊκή ζωή τους. Το νέο YCT αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση, ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις

YCT ( Level II )

Οι εξεταζόμενοι που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT ( Level II ) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις και προτάσεις στα κινέζικα και να ανταποκριθούν σε βασικά επίπεδα επικοινωνίας.

Δομή της εξέτασης

Το νέο YCT είναι μια διεθνής εξέταση της επάρκειας της κινέζικης γλώσσας. Εξετάζει την ικανότητα των νεαρών μαθητών να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στη καθημερινή και ακαδημαϊκή ζωή τους. Το νέο YCT αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση, ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις

 

YCT (Level IIΙ)

Οι εξεταζόμενοι που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT ( Level IIΙ ) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις συνήθεις φράσεις και προτάσεις στα κινέζικα και να ανταποκριθούν σε βασικά επίπεδα επικοινωνίας.

Δομή της εξέτασης

Το νέο YCT είναι μια διεθνής εξέταση της επάρκειας της κινέζικης γλώσσας. Εξετάζει την ικανότητα των νεαρών μαθητών να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στη καθημερινή και ακαδημαϊκή ζωή τους. Το νέο YCT αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση, ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις

YCT ( Level IIII )

Οι εξεταζόμενοι που μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο YCT ( Level IV )μπορούν να επικοινωνήσουν σ’ ένα βασικό επίπεδο στην καθημερινή ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή τους. Εφόσον αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν κάποιο ταξίδι στη Κίνα, μπορούν να διεκπεραιώσουν τα περισσότερα θέματα επικοινωνίας στην κινεζική γλώσσα.

Δομή της εξέτασης

Το νέο YCT είναι μια διεθνής εξέταση της επάρκειας της κινέζικης γλώσσας. Εξετάζει την ικανότητα των νεαρών μαθητών να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στη καθημερινή και ακαδημαϊκή ζωή τους. Το νέο YCT αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση, ανεξάρτητες η μια από την άλλη.

Στην Ελλάδα διεξάγονται μόνο οι γραπτές εξετάσεις

 

Τα Κινέζικα έχουν την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στον κατάλογο των γλωσσών που θα ομιλούνται περισσότερο έως και το 2050, αφού κυριαρχούν λόγω της παγκόσμιας επικράτησής τους στη βιομηχανική και εμπορική ζώνη και ομιλούνται από 1 δισεκατομμύριο περίπου άτομα.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΜΑΘΗΣΗ παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών  κινεζικής γλώσσας. 

Πτυχία κινέζικων για παιδιά και εφήβους

Το YCT είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την κινέζικη γλώσσα και απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Πιστοποιεί τις γλωσσικές δεξιότητες των μικρών σπουδαστών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την κινέζικη γλώσσα στην καθημερινή τους ζωή. Το δίπλωμα YCT ξεκίνησε από την Εθνική Επιτροπή  Hanban, ως μια προσπάθεια εκμάθησης από ξένους μαθητές της κινέζικης γλώσσας.