ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα προγράμματα Αγγλικών για ενήλικες έχουν ως σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ενηλίκων από το επίπεδο αρχαρίων ως εκείνων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις επιπέδων B2, C1 και C2.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με τις γνώσεις και τη διάθεση χρόνου εργασίας του σπουδαστή. Τα προγράμματα μπορεί να είναι:

  • 8μηνα Οκτώβριος -> Μάιος ή Φεβρουάριος -> Δεκέμβριος
  • 14μηνα Οκτώβριος -> Δεκέμβρης της επομένης χρονιάς ή Φεβρουάριος -> Μάιος της επόμενης χρονιάς

Στο πρόγραμμα γίνεται επανάληψη της γραμματικής, και επιδιώκεται ο συστηματικός εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Παράλληλα, καλλιεργείται η ακουστική, αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Τα προγράμματα εκτελούνται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ικανότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών. Επίσης γίνεται εξάσκηση σε αυθεντικά θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (Mock Exams)