Θέλετε να μάθετε να χειρίζεστε Η/Υ σε βασικό επίπεδο;

Γνωρίζετε πληροφορική και θέλετε να εξασφαλίσετε επίσημα πιστοποιητικά των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας;

Έχετε ήδη βασικές γνώσεις και θέλετε να εμβαθύνετε σε αυτές;

Η Ευρωμάθηση διαθέτει προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης πληροφορικής για όλα τα επίπεδα!

Πιστοποίηση για ΑΣΕΠ – Επίπεδο 1

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες βασικού επιπέδου.

Οι υποψήφιοι ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις σε 3 θεματικές ενότητες αποκτούν πτυχίο που είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι ενότητες Πιστοποίησης για τον ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

 

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Βασικό Επίπεδο - Επίπεδο 2

Αρκετές πλέον προκηρύξεις και ιδιωτικές εταιρίες ζητούν ο υποψήφιος να διαθέτει γνώσεις σε Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής & Δεξιότητες σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ.

Το Βασικό Επίπεδο πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Για την απόκτηση του ολοκληρωμένου Πιστοποιητικού, απαιτείται εξέταση στις παρακάτω ενότητες:

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων

 

Προηγμένη μάθηση - Επίπεδο 3
  • Πιστοποιεί τις προηγμένες επιπέδου δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.
  • Aποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό του κάθε ατόμου, ως ένα σημείο διαφοροποίησης για την προηγμένη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους άλλων πιστοποιήσεων στο βασικό επίπεδο.
  • Aνταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ισχύει για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες διαδικτύου και συγγραφή ιστοσελίδας
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων

 

Ταχύρρυθμα τμήματα

Τα ταχύρρυθμα μαθήματα αναφέρονται σε σπουδαστές που έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και έχουν καλή εμπειρία της βασικής χρήσης. Συνήθως τα επιλέγουν σπουδαστές που έχουν ανάγκη την πιστοποίηση για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου (ΑΣΕΠ) ή το ζητάνε ως τυπικό προσόν οι εταιρίες .

Τα μαθήματα σχεδιάζονται μαζί με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο και τον αρμόδιο καθηγητή ώστε να καθοριστεί η διάρκεια και η μέθοδος εκπαίδευσης

Ατομικά μαθήματα

Για υποψηφίους που θέλουν μια εξατομικευμένη εκπαίδευση με τους δικούς τους ρυθμούς και τους δικούς τους χρόνους.

Πρόγραμμα Αρχάριων Ενηλίκων

Απευθύνονται σε άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου να χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις.

Οι θεματικές των μαθημάτων είναι:

Εισαγωγή στη χρήση κινητών συσκευών και στην Πληροφορική
Δημιουργία Λογαριασμού και Χρήση e-mail και Skype
Δημιουργία Λογαριασμού και Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης FB

 

Η Ευρωμάθηση είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο