ΘΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΩΡΑ;

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ COMPUTERS

Σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο, όπου οι

απαιτήσεις και οι δομές της αγοράς αλλάζουν

καθημερινά, σας προσφέρουμε μια σειρά

ατομικών προγραμμάτων και 

εξειδικευμένων πακέτων πληροφορικής 

που πιστοποιούν τις γνώσεις σας και σας

προετοιμάζουν με τον καλύτερο τρόπο, για την

σύγχρονη αγορά εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Απευθύνοται σε εσάς που

  1. Ηδη έχετε βασικές γνώσεις σε κάποιο συγκεκριμένο αντικέιμενο και θέλετε να τις εμβαθύνετε
  2. Ηδη γνωρίζετε πληροφορική και θέλετε να εξασφαλίσετε επίσημα πιστοποιητικά των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας, απαραίτητα για την αγορά εργασίας.
  3. Θέλετε να μάθετε προσωπικά να χειρίζεστε τους Η/Υ σε βασικό επίπεδο αλλά οι καθημερινές σας ασχολίες δέ σας το έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα.