ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η εκμάθηση όλων των παρακάτω προγραμμάτων γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΥΡΩΜΑΘΗΣΗ με σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένη δομή μαθημάτων και με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.

Οι υποψήφιοι παρακολουθούν σειρά θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων με αληθινά παραδείγματα, καθώς και πλήρη τεστ προετοιμασίας για τις εξετάσεις

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες βασικού επιπέδου.

Οι υποψήφιοι ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις σε 3 θεματικές ενότητες αποκτούν πτυχίο που είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι ενότητες Πιστοποίησης για τον ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Αρκετές πλέον προκηρύξεις και ιδιωτικές εταιρίες ζητούν ο υποψήφιος να διαθέτει γνώσεις σε Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής & Δεξιότητες σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ. Το Βασικό Επίπεδο πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Για την απόκτηση του ολοκληρωμένου Πιστοποιητικού, απαιτείται εξέταση στις παρακάτω ενότητες:

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων  
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων
  • Πιστοποιεί τις προηγμένες επιπέδου δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.
  • αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό του κάθε ατόμου, ως ένα σημείο διαφοροποίησης για την προηγμένη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους άλλων πιστοποιήσεων στο βασικό επίπεδο.
  • ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ισχύει για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες διαδικτύου και συγγραφή ιστοσελίδας
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων

Τα ταχύρρυθμα μαθήματα αναφέρονται σε σπουδαστές που έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και έχουν καλή εμπειρία της βασικής χρήσης. Συνήθως τα επιλέγουν σπουδαστές που έχουν ανάγκη την πιστοποίηση για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου (ΑΣΕΠ) ή το ζητάνε ως τυπικό προσόν οι εταιρίες . 

Τα μαθήματα σχεδιάζονται μαζί με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο και τον αρμόδιο καθηγητή ώστε να καθοριστεί η διάρκεια και η μέθοδος εκπαίδευσης  

Αναφέρεται σε υποψηφίους που θέλουν μια εξατομικευμένη εκπαίδευση με τους δικούς τους ρυθμούς και τους δικούς τους χρόνους.

Απευθύνονται σε άτομα που δε γνωρίζουν καθόλου να χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  και θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις.

Οι θεματικές των μαθημάτων είναι:

 

Εισαγωγή στη χρήση κινητών συσκευών και στην Πληροφορική

Δημιουργία Λογαριασμού και Χρήση e-mail και Skype

Δημιουργία Λογαριασμού και Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης FB