ΠΤΥΧΙΟ ΡΩΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-Ευρωμάθηση
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

ΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN

Πιστοποιητικό Ρωσικής Γλώσσας Μέσου Επιπέδου

ΠΤΥΧΙΟ: (РУССКИЙ ЯЗЫК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει επάρκεια στην ομιλία, την ακρόαση, ανάγνωση και γραφή. Ο κάτοχος αυτού του πτυχίου μπορεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση και να εκφέρει τη γνώμη του για θέματα επικαιρότητας. 

ΠΤΥΧΙΟ TORFL 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2) Β2

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου έχει πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας. Μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 10.000 λέξεων.