ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα προγράμματα Αγγλικών για ενήλικες έχουν ως σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ενηλίκων από το επίπεδο αρχαρίων ως εκείνων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις επιπέδων B2, C1 και C2.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με τις γνώσεις και τη διάθεση χρόνου εργασίας του σπουδαστή. Τα προγράμματα μπορεί να είναι:

 • 8μηνα Οκτώβριος -> Μάιος ή Φεβρουάριος -> Δεκέμβριος
 • 14μηνα Οκτώβριος -> Δεκέμβρης της επομένης χρονιάς ή Φεβρουάριος -> Μάιος της επόμενης χρονιάς

Στο πρόγραμμα γίνεται επανάληψη της γραμματικής, και επιδιώκεται ο συστηματικός εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Παράλληλα, καλλιεργείται η ακουστική, αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Τα προγράμματα εκτελούνται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ικανότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών. Επίσης γίνεται εξάσκηση σε αυθεντικά θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (Mock Exams)

 

LOWER

 

Πολλοί είναι οι φορείς που παρέχουν πτυχία Αγγλικών αναγνωρισμένα, επιπέδου B2 – LOWER με πιο γνωστούς τα Πανεπιστήμια Cambridge και Michigan, το City & Guilds, το MSU, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Αγγλικά , το PTE, το πτυχίο TOEIC κλπ

Δείτε όλα τα πτυχία επιπέδου  LOWER που μπορείτε να αποκτήσετε απο το φροντιστήριο μας

Από τον Ιανουάριο του 2015 οι εξετάσεις για το πτυχίο Αγγλικών FCE (Lower του Cambridge) αποτελούνται από 4 papers:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1

Reading and Use of English ,(κατανόηση κειμένου, γραμματική, λεξιλόγιο)

Αποτελείται από 7 μέρη με 52 ερωτήματα.

 75 λεπτά
2

Writing(έκθεση – παραγωγή γραπτού λόγου).

Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι υποχρεωτικό ( 140-190 λέξεις) και στο δεύτερο υπάρχει μία επιλογή από 3 θέματα (letter/email, report, review ή essay 140-190 λέξεις)

 80 λεπτά
3

Listening (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου).

Αποτελείται από 4 μέρη. Οι ασκήσεις συμπληρώνονται, αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι έχουν ακούσει το υλικό από CD.

40 λεπτά
4

Speaking (προφορική εξέταση)

Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν προσωπικές πληροφορίες, να συγκρίνουν ένα σετ φωτογραφιών, να συζητήσουν τη λύση ενός προβλήματος και να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε ποικίλα θέματα.

15 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Μάιο και Δεκέμβριο Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

 

Το ECCE του Michigan αποτελείται 4 sections. Αυτά είναι τα εξής:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1

Listening (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου).

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από CD.

 30 λεπτά
2

GVR (Grammar, Vocabulary, Reading):

100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου.

 90 λεπτά
3

Writing (γραπτό μέρος):

Μια γραπτή εργασία περίπου 180 – 200 λέξεων που βασίζεται σε δεδομένες πληροφορίες. Ο υποψήφιος επιλέγει ένα από τα δύο θέματα (γράμμα ή άρθρο).

30 λεπτά
4

Speaking (συνέντευξη)

Συζήτηση με τον εξεταστή που ξεκινάει με προσωπικές ερωτήσεις και συνεχίζει με διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες.

10 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και Μάιο.  Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Η εξέταση του PTE Level 3 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά .

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γραπτά

 • Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.
 • Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.
 • writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 90-120 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 150-200 λέξεων.
 2 Ωρες

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι  εξετάζονται μεμονωμένα.  7 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

 

LRN

Στα πλεονεκτήματα του LRN συγκαταλέγεται και το ότι αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις έχει τη δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης.

Επιπλέον, είναι πιο απλές και προσιτές από άλλες εξετάσεις.

MSU-CELC

Πρόκειται για εξετάσεις φιλικές προς τους υποψηφίους (αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ) λόγω της δομής και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν.

 

                                                 

Από το Μάιο του 2011 τα επίπεδα Β1 και Β2 (Lower) για το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Αγγλικά» εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Β (Β1+Β2).

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 φάσεις:

 1. Reading comprehension and language awareness test (κατανόηση γραπτού λόγου και ευσυνείδητη χρήση της γλώσσας).
 2. Free Writing production and mediation test (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση).
 3. Listening Comprehension test (κατανόηση ακουστικού υλικού).
 4. Speaking production and mediation test (παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση).

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου 3 ώρες.

Προκειμένου ο υποψήφιος να διασφαλίσει την πιστοποίηση «καλής γνώσης» επιπέδου Β2, πρέπει να πιάσει βαθμολογία τουλάχιστον 120/200 αλλά και το 30% συνολικών βαθμών στην κάθε ενότητα προκειμένου να συμψηφιστούν.

ADVANCED

 

Το Πτυχίο AdvancedC1 πιστοποιεί την «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής Γλώσσας και αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα γνώσεων, μεταξύ Lower – B2 και Proficiency – C2

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και διεθνώς είτε για σπουδές είτε για επαγγελματικούς σκοπούς.

Δείτε όλα τα πτυχία επιπέδου ADVANCED που μπορείτε να αποκτήσετε απο το φροντιστήριο μας

Το CAE αποτελείται από 4 papers. Αυτά είναι τα εξής:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1

Reading and Use of English ,(κατανόηση κειμένου, γραμματική, λεξιλόγιο)

Αποτελείται από 8 μέρη στα οποία εξετάζονται γραμματική, λεξιλόγιο και κείμενα. Συνολικά 56 ερωτήματα τα οποία περιλαμβάνουν ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με κενά, παράγωγα, μετατροπή προτάσεων και κατανόηση κειμένων.

 90 λεπτά
2

Writing(έκθεση – παραγωγή γραπτού λόγου).

Με δύο γραπτές εργασίες:

 • Μια υποχρεωτική γραπτή εργασία έκτασης 220-260 λέξεων.
 • Μια γραπτή εργασία (γράμμα, αναφορά, κριτική κ.λπ.) που επιλέγει ο υποψήφιος από τρία θέματα. Έκταση εργασίας 220-260 λέξεων.
 90 λεπτά
3

Listening Comprehension (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου).

Αποτελείται από 4 μέρη. Συμπλήρωση 30 ερωτήσεων αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από CD

40 λεπτά
4

Speaking (συνέντευξη)

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται κατά ζεύγη. Στην εξέταση είναι παρόντες δύο εξεταστές.

15 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο  Μάιο και, Δεκέμβριο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

 

 Οι εξετάσεις του ALCE αποτελούνται από τα εξής μέρη

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1

Listening (κατανόηση προφορικού λόγου)

Βασίζεται σε 40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

 40 λεπτά
2

GVR (Grammar, Vocabulary, Reading):

100 ερωτήσεις ( 40 γραμματική, 40 λεξιλόγιο, 20 κατανόηση γραπτού λόγου).

 80 λεπτά
3

Writing (γραπτό μέρος):

Μια γραπτή εργασία 200-250 λέξεων που βασίζεται σε δεδομένες πληροφορίες.

 30 λεπτά
4

Speaking (συνέντευξη)

Συζήτηση με τον εξεταστή που ξεκινάει με προσωπικές ερωτήσεις και συνεχίζει με διάλογο βασισμένο σε φωτογραφίες. Η συζήτηση γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο.

 11-13 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις είναι δύο φορές το χρόνο. Κάθε Ιούνιο και Ιανουάριο.

Η εξέταση του PTE Level 4 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά .

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γραπτά

 • To Listening  αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου..
 • Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.
 • Το Writing αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 120-150 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 200-250 λέξεων.
 2 Ωρες 30 λεπτά

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι  εξετάζονται μεμονωμένα.  7 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

 

PROFICIENCY

Δείτε όλα τα πτυχία επιπέδου  PROFICIENCY που μπορείτε να αποκτήσετε απο το φροντιστήριο μας

 

Το Certificate of Proficiency in English (CPE) του Cambridge αποτελείται από 4 ενότητες . Αυτές είναι οι εξής: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1

Reading & Use of English (Κατανόηση κειμένων και χρήση της γλώσσας)

Αποτελείται από 7 μέρη:

 • 1ο Μέρος (8 ερωτήσεις): Δίνεται ένα σύντομο κείμενο με κενά, πολλαπλής επιλογής, λεξιλόγιο.
 • 2ο Μέρος (8 ερωτήσεις):  Δίνεται σύντομο κείμενο με κενά που συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.
 • 3ο Μέρος (8 ερωτήσεις):  Δίνεται σύντομο κείμενο με κενά, παράγωγα λέξεων.
 • 4ο Μέρος (6 ερωτήσεις):  Παράφραση παραδειγμάτων με σκοπό το ίδιο νόημα, με δοσμένα μέρη της 2ης πρότασης και λέξεις-κλειδιά.
 • 5ο Μέρος (6 ερωτήσεις): Δίνεται ένα κείμενο (700-750 λέξεις) με 6 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής.
 • 6ο Μέρος (7 ερωτήσεις): Δίνεται κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο.
 • 7ο Μέρος (10 ερωτήσεις): Δίνεται ένα κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) με ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Ο υποψήφιος πρέπει να ταιριάξει την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου

 

1 ώρα και 30 λεπτά
2

Writing(έκθεση – παραγωγή γραπτού λόγου).

 

 • 1ο Θέμα: Σύνοψη των ιδεών δύο κειμένων, περίπου 100 λέξεων το καθένα (240-280 λέξεις).
 • 2ο Θέμα: Επιλογή μεταξύ ενός από πέντε θέματα, το κάθε ένα μέχρι 70 λέξεις. Εάν επιλέξετε ένα από τα θέματα 2-4, θα πρέπει να συντάξετε άρθρο, επιστολή, αναφορά ή κριτική. Εάν επιλέξετε το 5ο θέμα, θα πρέπει να συντάξετε άρθρο, έκθεση, επιστολή, αναφορά ή κριτική που βασίζεται σε ένα από τα δύο προεπιλεγμένα βιβλία που έχετε διαβάσει (280-320 λέξεις).
1 ώρα και 30 λεπτά
3

Listening (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου).

 

 • 1ο Μέρος (6 ερωτήσεις):  Δίνονται τέσσερις σύντομες ηχογραφήσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C).
 • 2ο Μέρος (9 ερωτήσεις):  Ακούγεται ένας μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν κάθε κενό με λέξεις ή φράσεις.
 • 3ο Μέρος (5 ερωτήσεις):  Διάλογος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές η κάθε μία.
 • 4ο Μέρος  (10 ερωτήσεις): Πέντε σύντομοι μονόλογοι με ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Η κάθε άσκηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές από τις οποίες πρέπει να επιλέξουν τις πέντε.
40 λεπτά
4

Speaking (προφορική εξέταση)

Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων. 

 • 1ο Μέρος: Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, κυρίως πάνω σε προσωπικές ερωτήσεις.
 • 2ο Μέρος:  Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων βάσει εικόνων και ερωτήσεων.
 • 3ο Μέρος: Ατομική παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με το αρχικό ερώτημα.
16 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο  Μάιο και, Δεκέμβριο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

 

 

Το Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)  του Michigan αποτελείται από 4 ενότητες. Αυτές είναι οι εξής:

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Writing:  Μια γραπτή εργασία (άρθρο) περίπου 300 λέξεων την οποία επιλέγει ο υποψήφιος ανάμεσα από δύο θέματα.  30 λεπτά
2 Listening: Bασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από CD. Αποτελείται από τρία μέρη και περιέχει 50 ερωτήσεις με απαντήσεις σε μορφή multiple choice. Οι υποψήφιοι ακούνε την ηχογράφηση μόνο μία φορά.  35-40 λεπτά
3

GCVR (Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading):

Αποτελείται από τέσσερα μέρη και περιέχει 120 ερωτήσεις με απαντήσεις σε μορφή multiple choice, που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου.

75 λεπτά
4 Speaking: Συζήτηση ανάμεσα σε 2 ή 3 υποψηφίους και 2 εξεταστές. , 25 -30 λεπτά όταν οι εξεταζόμενοι είναι δυο, και 35- 40 λεπτά, όταν οι εξεταζόμενοι είναι τρεις.

 

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις του ECPE και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο  Μάιο και, Δεκέμβριο.
Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

 

Η εξέταση του PTE Level 5 Aποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά.

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Γραπτά

 • Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.
 • Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.
 • Το Writing  αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 150-200 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 250-300 λέξεων.
 2 Ώρες

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι  εξετάζονται μεμονωμένα. 8 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

 

TOEIC

Το TOEIC αποτελεί αναγνωρισμένο πτυχίο γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και διεθνώς και πιστοποιεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος,

τη μέτρια (Β1), καλή (Β2), πολύ καλή (C1/Γ1) και άριστη (C2/Γ2) γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Αναλυτικά, το TOEIC® αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ , από πολλά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα και από πολλά αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για σπουδές στο εξωτερικό

Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ μέχρι και το επίπεδο C1. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC στην Ελλάδα. Ένα από τα πλεονεκτήματα του TOEIC είναι ότι οι εξετάσεις γίνονται κάθε εβδομάδα.

Αποτελέσματα TOEIC γίνονται γνωστά περίπου 5 ημέρες μετά τις εξετάσεις.

 

Διαβάστε περισσότερα για το TOEIC..

Το TOEIC διατίθεται σε 2 τύπους εξέτασης: 

Ο ένας είναι το TOEIC Listening and Reading που αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη και διαρκεί 2 ώρες.

Ο δεύτερος τύπος είναι το TOEIC Bridge, ένα τεστ μικρότερης διάρκειας που απευθύνεται κυρίως σε μικρότερης ηλικίας υποψηφίους και καθορίζει το επίπεδο γνώσεών τους στην Αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις TOEIC Bridge αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη και διαρκεί 1 ώρα.

Διάρκεια / Ισχύς: Για πάντα.

 

TOEIC ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Η εξέταση αποτελείται από: 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου διάρκειας 45 λεπτών (listening) και 100 ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου ( Reading). Το μέρος αυτό της εξέτασης διαρκεί 75 λεπτά και περιέχει ερωτήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και κατανόησης κειμένου.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟEIC

Το τεστ TOEIC διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα, κατά την διάρκεια όλου του χρόνου (εκτός Αυγούστου).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και της πληρωμής είναι 10 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άριστη Proficiency 905-990
Πολύ Καλή Advanced 785-900
Καλή Lower Β2 505-780
Μέτρια Basic Β1 405-500

 

IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

Το τεστ IELTS αξιολογεί την γλωσσομάθεια όσων θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον σε μία κλίμακα από το 1 (μη χρήστης της γλώσσας) έως το 9 (άριστος χρήστης).

 

Διαβάστε περισσότερα για το IELTS..

Υπάρχουν 2 τύποι IELTS

Το ACADEMIC test του IELTS αξιολογεί το επίπεδο γνώσης αγγλικών για όσους θέλουν να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στην Αγγλική γλώσσα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το GENERAL Training test του IELTS απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την εισαγωγή τους σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή θέλουν να μεταναστεύσουν και να εργαστούν σε Αγγλόφωνες χώρες.

Οι εξετάσεις και των 2 εκδοχών του IELTS test γίνονται γραπτώς και αποτελούνται από 4 μέρη: Listening, Reading, Writing και Speaking.

IELTS ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η εξέταση πραγματοποιείται σχεδόν κάθε εβδομάδα εκτός από τον Αύγουστο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

TOEFL   IBT

 

Αφορά όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιτυχία για τις εξετάσεις του TOEFL ibt προϋποθέτει γνώσεις Αγγλικών επιπέδου F.C.E και άνω επειδή τα περισσότερα Πανεπιστήμια απαιτούν Βαθμό 85 και πάνω.                           Το άριστα είναι το 120.

Διαβάστε περισσότερα για το TOEFL IBT..

 

Βαθμολογία TOEFL σε σχέση με τα Πτυχία των Αγγλικών Γενικών γνώσεων.

Score TOEFL
F.C.E- ECCE 62-71
C.A.E –ALCE 73-100
C.P.E – ECPE

101-120

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ ΙΣΧΥΣ

Για δύο χρόνια. Μετά την παρέλευση 2 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι ημερομηνίες εξετάσεων TOEFL για την απόκτηση του πιστοποιητικού διεξάγονται κάθε μέρα εκτός επισήμων αργιών, στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ets.org

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης.

Αγγλικά για επιβίωση (Survival English) 

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για τους ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαφή με την αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται σύντομα να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε πραγματικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις των αγγλικών του/της προκειμένου να επικοινωνήσουν άνετα, παραδείγματος χάριν, σε ένα επιχειρηματικό ταξίδι ή σε διακοπές σε μια αγγλόφωνη χώρα.