ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ LRN, MSU ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-Ευρωμάθηση
LRN, MSU

LRN

Στα πλεονεκτήματα του LRN συγκαταλέγεται και το ότι αν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις έχει τη δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης.

Επιπλέον, είναι πιο απλές και προσιτές από άλλες εξετάσεις.

MSU-CELC

Πρόκειται για εξετάσεις φιλικές προς τους υποψηφίους (αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ) λόγω της δομής και του συστήματος βαθμολόγησης που ακολουθούν.