Ευρωμάθηση

DALF C1

Γαλλικά για παιδιά

DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française )

DALF C1 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ακουστική κατανόηση.  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων. 40 λεπτά περίπου 25
Γραπτή κατανόηση.  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου. 50 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση.  Εξέταση σε δύο μέρη : 1) Έκθεση σύνθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων. 2) Έκθεση με επιχειρήματα. 2.30 ώρες /25
Προφορική έκφραση.  Παρουσίαση θεματολογίας βάσει κειμένων που δίνονται στον υποψήφιο καθώς και μια συζήτηση με τον εξεταστή 30 λεπτά προετοιμασία: 1 ώρα /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών : 4 ώρες. Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!