Ευρωμάθηση

PET

Reading and Writing (1η Ενότητα)

(Κατανόηση &  Παραγωγή Γραπτού Λόγου)

Διάρκεια 90 λεπτά

Το  Reading αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν κείμενα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται  νόημα των κειμένων και να απαντήσουν σε 35 ερωτήσεις διαφόρων τύπων (αντιστοίχηση, πολλαπλή επιλογή, συμπλήρωση κενών κ.α.).

Το  Writing περιλαμβάνει 3 τύπους ασκήσεων όπως συμπλήρωση κενών σε προτάσεις, σύνταξη  e- mail (35-45 λέξεις), σύνταξη γράμματος ή ιστορίας (100 λέξεις).

Listening (2η Ενότητα)

(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)

Διάρκεια 30 λεπτά (δίνονται 6 λεπτά επιπλέον για αντιγραφή των απαντήσεων).

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ηχογραφημένο υλικό.

Speaking (2η Ενότητα)

(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Διάρκεια 10-12 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων. Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να συνομιλεί με τον εξεταστή και ακόμα έναν υποψήφιο.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!