Ευρωμάθηση

DELE C1

DELE C1

EXAM PAPER TIME FORMAT
Reading Comprehension 90 λεπτά Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις, 26 πολλαπλής επιλογής, 6 συμπλήρωση κενών και 8 αντιστοιχίσεις.
Writing 80 λεπτά Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα. 1 κείμενο βασισμένο σε ένα ακουστικό και ένα γράμμα ή ένα άρθρο.
Listening Comprehension 50 λεπτά Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν σε 24 πολλαπλής επιλογής και 6 αντιστοιχίσεις.
Speaking 20 λεπτά Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα βασισμένο σε ένα κείμενο που του έχει δοθεί και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο Μάιο, Ιούλιο και Νοέμβριο.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!