Ευρωμάθηση

DELE B2

DELE B2 ( Indermedio)

EXAM PAPER TIME FORMAT
Reading Comprehension 70    λεπτά Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 36 ερωτήσεις, 20 πολλαπλής επιλογής, 6 συμπλήρωση κενών και 10 αντιστοίχησης.
Writing 60     λεπτά Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα και ένα άρθρο.
Listening Comprehension 40     λεπτά Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν σε 18 πολλαπλής επιλογής και 12 αντιστοιχήσεις.
Speaking 10 – 15 λεπτά Ο υποψήφιος θα πρέπει να μιλήσει για ένα θέμα και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του.

Περίοδοι Εξετάσεων:
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται 5 φορές το χρόνο Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!