Ευρωμάθηση

DELF B2

Γαλλικά για παιδιά

DELF B2 (Diplôme élémentaire de langue Française)

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας.

DELF B2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ακουστική κατανόηση  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων (3-4 λεπτά – δύο ακουστικές). 30 λεπτά περίπου 25
Γραπτή κατανόηση  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων. Το ένα κείμενο δίνει πληροφορίες και το άλλο παραθέτει επιχειρήματα. 1 ώρα /25
Γραπτή έκφραση  Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία. 1 ώρα /25
Προφορική έκφραση  Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο. προετοιμασία : 20 λεπτά /25

Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!