Ευρωμάθηση

SORBONNE C2

Μόνο για κατόχους SORBONNE C1 ή DALF C1

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στους ακόλουθους τομείς:

  • Λογοτεχνία
  • Λογοτεχνία – Ιστορία
  • Λογοτεχνία – Μετάφραση
  • Λογοτεχνία – Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

  • Compte-rendu Commentaire (περίληψη κειμένου, ανάλυση και γραπτή έκφραση)
  • Traduction (μετάφραση ενός μικρού κειμένου από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα)
  • Litterature (λογοτεχνία: ερώτηση, η απάντηση της οποίας από τον υποψήφιο γίνεται με τη μορφή έκθεσης ιδεών (composition francaise)

Στις προφορικές εξετάσεις γίνεται:

  • Presentation du document (ανάλυση αποσπάσματος ενός εκ των δύο λογοτεχνικών έργων που υπάρχουν στο πρόγραμμα)
  • Expose (περίληψη και παρουσίαση με τη μορφή “expose”, ενός θέματος από κείμενο που έχει επιλεχθεί από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο)

Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συνολική βαθμολογία 50/100 (* η οποία όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 10/50 στα γραπτά ή προφορικά, ανεξαρτήτως από το μέσο όρο). Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 5 ώρες και 30 λεπτά.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!