Ευρωμάθηση

PTE Level 5

Η εξέταση του PTE Level 5 αποτελείται από 2 μέρη τα γραπτά και τα προφορικά.

Γραπτά

Listening αποτελείται από 4 sections με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών καθώς και άσκηση υπαγόρευσης κειμένου.

Το Reading αποτελείται από 3 sections με κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης πληροφοριών.

Το Writing  αποτελείται από 2 sections. Για το πρώτο writing task ο υποψήφιος αντλεί πληροφορίες από το τελευταίο κείμενο του reading και γράφει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα σε 150-200 λέξεις. Στο δεύτερο writing task επιλέγει ένα από δύο δεδομένα θέματα και πρέπει να γράψει κείμενο 250-300 λέξεων.

Συνολική Διάρκεια: 2 ώρες

 

Προφορικά

Τα προφορικά αποτελούνται από συνέντευξη όπου οι υποψήφιοι  εξετάζονται μεμονωμένα.

Συνολική Διάρκεια: 8 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υπάρχουν 7 εξεταστικές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συγκεκριμένα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!