Ευρωμάθηση

DELF A1

Γαλλικά για παιδιά

DELF A1 (Diplôme élémentaire de langue Française)  

Επίπεδο Α1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

DELF A1 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ακουστική κατανόηση Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά 20 λεπτά περίπου 25
Γραπτή κατανόηση Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων. 30 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση  Εξέταση σε δύο μέρη :                                          1. Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων 2. Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής. 30 λεπτά /25
Προφορική έκφραση Εξέταση σε τρία μέρη : 1. Απλή συνομιλία 2. Ανταλλαγή πληροφοριών 3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων… 5 – 7 λεπτά προετοιμασία : 10 λεπτά /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης εκτός  προφορικών :1 ώρα 20’. Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.   Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!