Ευρωμάθηση

DELF B1

DELF B1 (Diplôme élémentaire de langue Française)  

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

DELF B1 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ακουστική κατανόηση  με ερωτήσεις επί 3 σύντομων ηχητικών αποσπασμάτων (δύο ακουστικές).Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 6 λεπτά 25 λεπτά περίπου 25
Γραπτή κατανόηση  δύο κειμένων με ερωτήσεις. 35 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση όπου προβλέπεται η παρουσίαση προσωπικής άποψης. 45 λεπτά /25
Προφορική έκφραση στην οποία ο υποψήφιος περιγράφει τον εαυτό του, εκφράζει άποψη για ένα γραπτό κείμενο και ανταλλάσει απόψεις. 15 λεπτά /25

Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!