Ευρωμάθηση

SORBONNE B2

Γαλλικά για παιδιά

SORBONNE B2

Το SORBONNE B2 είναι αντίστοιχο με το DELF 2.

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Comprehension Ecrite (κατανόηση κειμένου και γραπτή έκθεση)
  • Langue (γλωσσικές ασκήσεις)
  • Comprehension Orale (ακουστική κατανόηση)
  • Expression Orale (προφορική έκφραση και παρουσίαση)

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών :3 ώρες. Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100. 

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!