Ευρωμάθηση

DELF A2

Γαλλικά για παιδιά

DELF A2 (Diplôme élémentaire de langue Française)

Επίπεδο Α2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

DELF A2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ακουστική κατανόηση Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων (δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 5 λεπτά 25 λεπτά περίπου 25
Γραπτή κατανόηση Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων. 30 λεπτά /25
Γραπτή έκφραση Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων. 45 λεπτά /25
Προφορική έκφραση Εξέταση σε τρία μέρη : 1. Προσωπική Παρουσίαση 2. Συνεχής μονόλογος 3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων… 6 – 8 λεπτά προετοιμασία : 10 λεπτά /25

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών : 1 ώρα 40’ . Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!