Ευρωμάθηση

SORBONNE C2

Γαλλικά για παιδιά

SORBONNE C2

(ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στους ακόλουθους τομείς:

 • Λογοτεχνία
 • Λογοτεχνία – Ιστορία
 • Λογοτεχνία – Μετάφραση
 • Λογοτεχνία – Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιλέγοντας μία από τις παραπάνω ειδικότητες και με την απόκτηση του πτυχίου SORBONNE C2 βεβαιώνεται η ικανότητά του να ακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Έτσι, με το πτυχίο αυτό έχει το δικαίωμα άμεσης εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια χωρίς να μεσολαβούν εξετάσεις απόδειξης γνώσης. Το SORBONNE C2 απευθύνεται μόνο σε κατόχους Sorbonne C1 ή Dalf C1.

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 • Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους / 10
 • Ελεύθερη περίληψη κειμένου Ευρωπαϊκού / θεσμικού ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους στο τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη από 300 λέξεις.
 • Μετάφραση. Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα / 5 καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα. / 5
 • Λογοτεχνία. Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος σε μορφή εκθέσεως ιδεών (composition francaise) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα από τα δύο λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια. / 20

Προφορικές εξετάσεις:
Όσοι έχουν κατοχυρώσει βαθμολογία όχι κατώτερη των 25 / 50 παίρνουν μέρος στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα από τα δυο λογοτεχνικά έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα / 25
 • Περίληψη και παρουσίαση σε μορφή expose του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο / 25

 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συνολική βαθμολογία 50/100 (* η οποία όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 10/50 στα γραπτά ή προφορικά, ανεξαρτήτως από το μέσο όρο). Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 5 ώρες και 30 λεπτά.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!