Ευρωμάθηση

CAE

Το CAE αποτελείται από 4 papers. Αυτά είναι τα εξής:

Reading and Use of English

(κατανόηση κειμένου, γραμματική, λεξιλόγιο)

Αποτελείται από 8 μέρη στα οποία εξετάζονται γραμματική, λεξιλόγιο και κείμενα. Συνολικά 56 ερωτήματα τα οποία περιλαμβάνουν ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με κενά, παράγωγα, μετατροπή προτάσεων και κατανόηση κειμένων.

Συνολική Διάρκεια: 90 λεπτά

 

Writing

(έκθεση – παραγωγή γραπτού λόγου)

Με δύο γραπτές εργασίες:

  • Μια υποχρεωτική γραπτή εργασία έκτασης 220-260 λέξεων.
  • Μια γραπτή εργασία (γράμμα, αναφορά, κριτική κ.λπ.) που επιλέγει ο υποψήφιος από τρία θέματα. Έκταση εργασίας 220-260 λέξεων.

Συνολική Διάρκεια: 90 λεπτά

 

Listening Comprehension

 (ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου)

Αποτελείται από 4 μέρη. Συμπλήρωση 30 ερωτήσεων αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από CD.

Συνολική Διάρκεια: 40 λεπτά

 

Speaking

(συνέντευξη)

Η ενότητα αυτή εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν με επάρκεια, άνεση και αποτελεσματικότητα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται κατά ζεύγη. Στην εξέταση είναι παρόντες δύο εξεταστές.

Συνολική Διάρκεια: 15 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο  Μάιο και, Δεκέμβριο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!