Ευρωμάθηση

CPE

Το Certificate of Proficiency in English (CPE) του Cambridge αποτελείται από 4 ενότητες . Αυτές είναι οι εξής:

Reading & Use of English

(Κατανόηση κειμένων και χρήση της γλώσσας)

Αποτελείται από 7 μέρη:

1ο Μέρος (8 ερωτήσεις): Δίνεται ένα σύντομο κείμενο με κενά, πολλαπλής επιλογής, λεξιλόγιο.

2ο Μέρος (8 ερωτήσεις):  Δίνεται σύντομο κείμενο με κενά που συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.

3ο Μέρος (8 ερωτήσεις):  Δίνεται σύντομο κείμενο με κενά, παράγωγα λέξεων.

4ο Μέρος (6 ερωτήσεις):  Παράφραση παραδειγμάτων με σκοπό το ίδιο νόημα, με δοσμένα μέρη της 2ης πρότασης και λέξεις-κλειδιά.

5ο Μέρος (6 ερωτήσεις): Δίνεται ένα κείμενο (700-750 λέξεις) με 6 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής.

6ο Μέρος (7 ερωτήσεις): Δίνεται κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο.

7ο Μέρος (10 ερωτήσεις): Δίνεται ένα κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) με ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Ο υποψήφιος πρέπει να ταιριάξει την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου.

Συνολική Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Writing

(έκθεση – παραγωγή γραπτού λόγου)

1ο Θέμα: Σύνοψη των ιδεών δύο κειμένων, περίπου 100 λέξεων το καθένα (240-280 λέξεις).

2ο Θέμα: Επιλογή μεταξύ ενός από πέντε θέματα, το κάθε ένα μέχρι 70 λέξεις. Εάν επιλέξετε ένα από τα θέματα 2-4, θα πρέπει να συντάξετε άρθρο, επιστολή, αναφορά ή κριτική. Εάν επιλέξετε το 5ο θέμα, θα πρέπει να συντάξετε άρθρο, έκθεση, επιστολή, αναφορά ή κριτική που βασίζεται σε ένα από τα δύο προεπιλεγμένα βιβλία που έχετε διαβάσει (280-320 λέξεις).

Συνολική Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

 

Speaking

(προφορική εξέταση)

Συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων.

1ο Μέρος: Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, κυρίως πάνω σε προσωπικές ερωτήσεις.

2ο Μέρος:  Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων βάσει εικόνων και ερωτήσεων.

3ο Μέρος: Ατομική παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με το αρχικό ερώτημα.

Συνολική Διάρκεια: 16 λεπτά

 

Listening

(ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου).

1ο Μέρος (6 ερωτήσεις):  Δίνονται τέσσερις σύντομες ηχογραφήσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C).

2ο Μέρος (9 ερωτήσεις):  Ακούγεται ένας μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν κάθε κενό με λέξεις ή φράσεις.

3ο Μέρος (5 ερωτήσεις):  Διάλογος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές η κάθε μία.

4ο Μέρος  (10 ερωτήσεις): Πέντε σύντομοι μονόλογοι με ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Η κάθε άσκηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές από τις οποίες πρέπει να επιλέξουν τις πέντε.

Συνολική Διάρκεια: 40 λεπτά

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο  Μάιο και, Δεκέμβριο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!