Ευρωμάθηση

SORBONNE C1

Γαλλικά για παιδιά

SORBONNE C1

Το συγκεκριμένο επίπεδο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά πιστοποιητικά, τα οποία είναι:

SORBONNE C1
Η κατοχή του διπλώματος SORBONNE B2 δεν είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για το SORBONNE C1. Διαθέτει διαφορετικό περιεχόμενο σε σύγκριση με τα προηγούμενα επίπεδα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

    • Comprehension Ecrite et Production Ecrite (κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου και γραπτή έκφραση)
    • Langue (γλωσσικές ασκήσεις)
    • Litterature (λογοτεχνία)
    • Production Orale (προφορική έκφραση)

Συνολική διάρκεια εξέτασης είναι 4 ώρες και 30 λεπτά. Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  ( Ο υποψήφιος όμως δεν πρέπει να έχει λάβει βαθμολογία κατώτερη των 15/75 στα γραπτά και 5/25 στα προφορικά).

 

SORBONNE  C1   Litterature

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του συγκεκριμένου διπλώματος απαιτείται η κατοχή του διπλώματος SORBONNE B2.

Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη (απόσπασμα συνοδευόμενο από τέσσερις ερωτήσεις) Βαθμολογία   / 30.

Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζονται τόσο στη γνώση ενός από τα λογοτεχνικά έργα  / 10,  όσο και σε αυθεντικό κείμενο το οποίο ο υποψήφιος παρουσιάζει και σχολιάζει υπό μορφή expose   / 10.

Συνολική διάρκεια εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  ( Ο υποψήφιος όμως δεν πρέπει να έχει λάβει βαθμολογία κατώτερη των 5/25 στα γραπτά και 5/25 στα προφορικά).

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!