Ευρωμάθηση

Proficiency

Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού επιπέδου Proficiency αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική αλλά και προσωπική πορεία ενός ανθρώπου.
Στόχος μας δεν είναι μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού αλλά και να εξασφαλίσουν οι μαθητές μας τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις για να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας.

Οι σπουδαστές παρακολουθώντας τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών μας εξοικειώνονται με τον τύπο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν. Επίσης πραγματοποιούνται Proficiency mock exams, δηλαδή προσομοίωση των πραγματικών εξετάσεων, πέραν των διδακτικών ωρών καθώς και interviews από native speaker καθηγητές ώστε ο σπουδαστής να οδηγηθεί με επιτυχία στις εξετάσεις με την πρώτη φορά.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν επιτυχώς σε οποιεσδήποτε από τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου C2 διαθέσιμες σήμερα και που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!