Ευρωμάθηση

DALF C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

DALF C2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση.  Ο υποψήφιος παρουσιάζει περιληπτικά το περιεχόμενο του ακουστικού αποσπάσματος και βάσει αυτού αναπτύσσει έναν προβληματισμό τον οποίο συζητάει με τον εξεταστή. 30 λεπτά προετοιμασία : 60 λεπτά /50
Γραπτή κατανόηση και έκφραση.  Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή πολλών κειμένων. 3.30 ώρες /50

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών : 3 ώρες 30.  Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 10/50

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!