Ευρωμάθηση

ZERTIFIKAT B2

ZERTIFIKAT B2

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Γραπτή ομαδική εξέταση. Αποτελείται από τα εξής μέρη:Κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις αντιστοίχισης κειμένων, πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης λέξεων.2.       Κατανόηση προφορικού λόγου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διόρθωσης.3.       Παραγωγή γραπτού λόγου. Συγγραφή μίας έκθεσης 180 λέξεων και διόρθωση μιας έκθεσης 190 λεπτά
Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική ανά δύο ή ατομική (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα), όπου θα αναφερθείτε στον εαυτό σας, θα τοποθετηθείτε πάνω σε κάποιο επίκαιρο θέμα και θα συζητήσετε 15 λεπτά ή 10 λεπτά αντίστοιχα

Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης Goethe B2 (Γραπτό ή προφορικό), ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί την επόμενη εξεταστική περίοδο μόνο σε αυτό το μισό.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!