Ευρωμάθηση

ECPE

Το Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)  του Michigan αποτελείται από 4 ενότητες. Αυτές είναι οι εξής:

Writing

Μια γραπτή εργασία (άρθρο) περίπου 300 λέξεων την οποία επιλέγει ο υποψήφιος ανάμεσα από δύο θέματα.

Συνολική Διάρκεια: 30 λεπτά

Listening

Bασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αφού προηγουμένως οι υποψήφιοι ακούσουν το υλικό από CD. Αποτελείται από τρία μέρη και περιέχει 50 ερωτήσεις με απαντήσεις σε μορφή multiple choice. Οι υποψήφιοι ακούνε την ηχογράφηση μόνο μία φορά.

Συνολική Διάρκεια: 35 -40 λεπτά

GCVR

(Grammar, Cloze, Vocabulary, Reading)

Αποτελείται από τέσσερα μέρη και περιέχει 120 ερωτήσεις με απαντήσεις σε μορφή multiple choice, που εξετάζουν γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένου.

Συνολική Διάρκεια: 75 λεπτά

Speaking

Συζήτηση ανάμεσα σε 2 ή 3 υποψηφίους και 2 εξεταστές.

Συνολική Διάρκεια: 25 -30 λεπτά όταν οι εξεταζόμενοι είναι δυο, και 35- 40 λεπτά, όταν οι εξεταζόμενοι είναι τρεις.

 

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις του ECPE και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διοργανώνονται 2 φορές το χρόνο  Μάιο και, Δεκέμβριο.
Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται κάθε αρχή του έτους.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!