ΠΤΥΧΙΟ ΓΑΛΛΙΚΑ DELF A2 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-Ευρωμάθηση
DELF A2

DELF A2 (Diplôme élémentaire de langue Française)  

Επίπεδο Α2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

DELF A2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ακουστική κατανόηση Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων (δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 5 λεπτά

25 λεπτά περίπου

25

Γραπτή κατανόηση Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων.

30 λεπτά

/25

Γραπτή έκφραση Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων.

45 λεπτά

/25

Προφορική έκφραση Εξέταση σε τρία μέρη : 1. Προσωπική Παρουσίαση 2. Συνεχής μονόλογος 3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων…

6 – 8 λεπτά προετοιμασία : 10 λεπτά

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών : 1 ώρα 40’ . Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25