SORBONNE C1

                  SORBONNE C1 

SORBONNE C1 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατανόηση γραμματικής.
Γλωσσικές ασκήσεις Κατανόηση αποσπάσματος αυθεντικού λογοτεχνικού κειμένου
Γραπτή κατανόηση. Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από ερωτήσεις

Γραπτή έκφραση.  Γραπτή έκφραση σε ένα εκ των δυο προτεινόμενων θεμάτων

2,5 ώρες

/50
/13
/12

Προφορική έκφραση.  Εξέταση σε δύο μέρη : Ερώτηση λογοτεχνικού ενδιαφέροντος /12 Συζήτηση βάσει ενός κειμένου πολιτιστικού ενδιαφέροντος /13

1.5 ώρα

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης Εκτός προφορικών : 2,5 ώρες.  Συνολικός Βαθμός /100.  Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100.  Κατώτατη βαθμολογία : 15/75 στις γραπτές ασκήσεις και 5/25 στις προφορικές