Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ – Ισπανικά)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ισπανικών είναι ένα σύστημα εξετάσεων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, που πιστοποιεί και τα 6 διαφορετικά επίπεδα γνώσης Ισπανικών και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά τα επίπεδα του ΚΠΓ Ισπανικών και τα μόρια που δίνει το ΑΣΕΠ είναι:

 

ΠΤΥΧΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΓΝΩΣΗ

ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ

ΚΠΓ Ισπανικά Α

60-119

Α1

Στοιχειώδης γνώση

120-200

Α2

Βασική γνώση

ΚΠΓ Ισπανικά Β

60-119

Β1

Μέτρια γνώση

10

120-200

Β2

Καλή γνώση

30

ΚΠΓ Ισπανικά Γ

60-119

Γ1

Πολύ καλή γνώση

50

120-200

Γ2

Άριστη γνώση

70

Τα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας-Ισπανικά είναι διαβαθμισμένα. Η βάση είναι το 60 και η μέγιστη βαθμολογία το 200.