Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ – Ισπανικά)
[xyz-ips snippet=”newmenu”]
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ – Ισπανικά)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ισπανικών είναι ένα σύστημα εξετάσεων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, που πιστοποιεί και τα 6 διαφορετικά επίπεδα γνώσης Ισπανικών και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά τα επίπεδα του ΚΠΓ Ισπανικών και τα μόρια που δίνει το ΑΣΕΠ είναι:

ΠΤΥΧΙΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΕΠΙΠΕΔΟΓΝΩΣΗΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ
ΚΠΓ Ισπανικά Α60-119Α1Στοιχειώδης γνώση
120-200Α2Βασική γνώση
ΚΠΓ Ισπανικά Β60-119Β1Μέτρια γνώση10
120-200Β2Καλή γνώση30
ΚΠΓ Ισπανικά Γ60-119Γ1Πολύ καλή γνώση50
120-200Γ2Άριστη γνώση70

Τα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας-Ισπανικά είναι διαβαθμισμένα. Η βάση είναι το 60 και η μέγιστη βαθμολογία το 200.