ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

ΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN

 Πιστοποιητικό Ρωσικής Γλώσσας Στοιχειώδους Επιπέδου

ΠΤΥΧΙO: СВИДЕТЕЛЬСТВО Русский язык – Уровень А2 – Начальный
Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει στοιχειώδεις γνώσεις της φωνητικής και της γραμματικής. Ο κάτοχος αυτού του πτυχίου μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Επίσης να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

 

ΠΤΥΧΙΟ TORFL ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ) Ᾱ2

Αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής διαθέτει αρκετές γνώσεις ώστε  να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας. Για την απόκτηση του διπλώματος αυτού απαιτείται η γνώση περίπου 1200-1300 λέξεων.