Ευρωμάθηση

Αγγλικά για παιδιά

Η γνώση αγγλικών είναι πλέον απαραίτητη, και η εξοικείωση με μία ξένη γλώσσα από μικρή ηλικία είναι πάντα πιό αποδοτική.

Τα παρακάτω προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα ειδικά για τους νεαρούς μαθητές.

 

ΠΑΙΔΙΚΑ

Pre-Junior

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης Δημοτικού, ηλικίας 5-6 χρονών.

Ο πιο σημαντικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με κινητικά, οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που κάνουν διασκεδαστικό το μάθημα. Επίσης έχουμε επιλέξει ειδικά προγράμματα διδασκαλίας που εξασφαλίζουν τα στέρεα θεμέλια για μια μετέπειτα επιτυχημένη πορεία.

Junior

Το πρόγραμμα αυτού του επιπέδου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που απευθύνεται στα παιδιά από  Β Δημοτικού και άνω.

Το πρόγραμμα αυτό, προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών, στόχο έχει να εισάγει με ευχάριστο τρόπο τους μαθητές στον κόσμο της Αγγλικής γλώσσας. Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες μέσα από πολυάριθμες αλλά και προσεκτικά δομημένες δραστηριότητες μαθαίνουν διασκεδαστικά, αλλά ουσιαστικά και συστηματικά τα βασικά υλικά που θα τους χρειαστούν για να προχωρήσουν περαιτέρω στην εκμάθηση της γλώσσας.

Στα Κέντρα ξένων γλωσσών ΕΥΡΩΜΑΘΗΣΗ χρησιμοποιούμε όχι μόνο οπτικό υλικό όπως αφίσες, puzzles, flashcards, παιχνίδια δραστηριοτήτων, αλλά και εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα (Διαδραστικοί πίνακες, βιντεομαθήματα, χρήση εποπτικών μέσων, Ε-books, laptops και προγράμματα multimedia) που ξετρελαίνουν τα μικρά παιδιά και ακονίζουν το μυαλό τους, τονώνουν τη φαντασία και αναπτύσσουν την ακουστική δεξιότητα.

Το επίπεδο Junior αποτελείται από 2 επίπεδα-χρονιές:

 

  • A Junior
  • B Junior

 

ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΑ - ΕΦΗΒΙΚΑ

Senior

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-14 ετών. Με την παρακολούθηση αυτών των τμημάτων, οι μαθητές αποκτούν τα απαραίτητα θεμέλια για την σωστή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα προγράμματα απαρτίζονται από ένα πλήρες σετ δραστηριοτήτων το οποίο βοηθά το μαθητή να αποκτήσει αφ’ ενός πλήρη και συστηματική θεωρητική γνώση επάνω στη Γραμματική, το Συντακτικό και το Λεξιλόγιο, αφ’ ετέρου την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεών του στην πράξη, δηλαδή την παραγωγή του λόγου τόσο προφορικά όσο και γραπτά.

Με την χρήση των διαδραστικών πινάκων και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, το παιδί έρχεται σε επαφή με τους αγαπημένους του ήρωες, ταυτίζεται με αυτούς και το μάθημα γίνεται ευχάριστο σαν παιχνίδι. Έτσι μαθαίνει εύκολα και ευχάριστα να χρησιμοποιεί και να αγαπά την ξένη γλώσσα.

Μαθαίνουν επίσης πως να αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις με αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς άγχος και αβεβαιότητα.

 

ΕΦΗΒΙΚΑ

Certificate B2

Η τάξη certificate απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο senior και επιθυμούν να συνεχίσουν στο επίπεδο Β2 και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την συμμετοχή τους σε μία ή περισσότερες εξετάσεις πιστοποίησης.

Η διδασκαλία του λεξιλογίου εντατικοποιείται, η μεθοδολογία γραφής εκθέσεων δουλεύεται σε βάθος, η γραμματική εμβαθύνει επίσης και ο προφορικός λόγος εξασκείται διαρκώς. Οι μαθητές μαθαίνουν σταδιακά να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο όμως και σε επίπεδο ψυχολογίας και προσέγγισης της εξεταστικής διαδικασίας.

Στην τάξη Certificate οι σπουδαστές προετοιμάζονται για οποιαδήποτε εξέταση επιπέδου Β2 που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.:

ADVANCED    C 1

Στο επίπεδο C1 διαμορφώνεται η απαραίτητη γέφυρα για τους σπουδαστές που έχουν πετύχει στο επίπεδο Β2 και επιθυμούν να προχωρήσουν στο επίπεδο proficiency (C2).

Οι σπουδαστές παρακολουθώντας τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών μας εξοικειώνονται με τον τύπο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν. Επίσης πραγματοποιούνται mock exams, δηλαδή προσομοίωση των πραγματικών εξετάσεων, πέραν των διδακτικών ωρών καθώς και interviews από native speaker καθηγητές ώστε ο σπουδαστής να οδηγηθεί με επιτυχία στις εξετάσεις με την πρώτη φορά.

Οι εξετάσεις σε αυτό το επίπεδο που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

Proficiency (C2)

Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού επιπέδου Proficiency αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική αλλά και προσωπική πορεία ενός ανθρώπου.
Στόχος μας δεν είναι μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού αλλά και να εξασφαλίσουν οι μαθητές μας τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις για να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας.

Οι σπουδαστές παρακολουθώντας τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών μας εξοικειώνονται με τον τύπο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν. Επίσης πραγματοποιούνται mock exams, δηλαδή προσομοίωση των πραγματικών εξετάσεων, πέραν των διδακτικών ωρών καθώς και interviews από native speaker καθηγητές ώστε ο σπουδαστής να οδηγηθεί με επιτυχία στις εξετάσεις με την πρώτη φορά.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν επιτυχώς σε οποιεσδήποτε από τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου C2 διαθέσιμες σήμερα και που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!