Ευρωμάθηση

ΕΠΙΠΕΔΟ C2

ΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN

Δίπλωμα Ρωσικής Γλώσσας «Πούσκιν»

ΠΤΥΧΙΟ: (Русский языкДиплом «Пушкин»)
Το Δίπλωμα αυτό αποδεικνύει άριστη γνώση της ρωσικής, ισοδύναμη με αυτήν που κατέχουν άτομα, τα οποία έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη ρωσική: προφορική και γραπτή σύνταξη παντός είδους κειμένου και δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης της γλώσσας.

ΠΤΥΧΙΟ TORFL 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4) C2

Ο σπουδαστής ο οποίος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα τετάρτου επιπέδου είναι σε θέση  να χειρίζεται ελεύθερα τη γλώσσα, σε επίπεδο που προσεγγίζει τη μητρική του. Επιπλέον ο κάτοχος του διπλώματος αυτού είναι σε θέση να διδάξει τη ρωσική γλώσσα και μπορεί να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους κλάδους στα Ρωσικά.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!