Ευρωμάθηση

ΚΠΓ

Από το Μάιο του 2011 τα επίπεδα Β1 και Β2 (Lower) για το
«Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Αγγλικά» εξετάζονται με ένα ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ για το επίπεδο Β (Β1+Β2).

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 φάσεις:

  1. Reading comprehension and language awareness test (κατανόηση γραπτού λόγου και ευσυνείδητη χρήση της γλώσσας).
  2. Free Writing production and mediation test (παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση).
  3. Listening Comprehension test (κατανόηση ακουστικού υλικού).
  4. Speaking production and mediation test (παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση).

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου 3 ώρες.

Προκειμένου ο υποψήφιος να διασφαλίσει την πιστοποίηση «καλής γνώσης» επιπέδου Β2, πρέπει να πιάσει βαθμολογία τουλάχιστον 120/200 αλλά και το 30% συνολικών βαθμών στην κάθε ενότητα προκειμένου να συμψηφιστούν.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!