Ευρωμάθηση

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Γαλλικά για παιδιά

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο ΚΠΓ πιστοποιούνται και τα 6 επίπεδα γλωσσομάθειας:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
ΚΠΓ Α1 Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Α2 Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Β1 Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Β2 Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Γ1 Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας
ΚΠΓ Γ2 Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

 

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα 6 επίπεδα πιστοποίησης γίνονται με ενιαία, διαβαθμισμένα τεστ . «Διαβαθμισμένο» τεστ σημαίνει ότι και τα 2 επίπεδα κάθε βαθμίδας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάζονται σε μια ενιαία εξέταση, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους ΚΠΓ, μέσα σε μία εξέταση, να δοκιμαστούν σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα πληρώνοντας μόνο το 1 επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πλέον εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 + Α2, Β1+ Β2 και Γ1+ Γ2.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ, σε όλα τα επίπεδα είναι το 200, και η «βάση» το 60 για τα Α1, Β1, Γ1 και 120 για τα Α2, Β2, Γ2. Ελάχιστη βαθμολογία, 30% σε κάθε ενότητα.

Η εξέταση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελείται από τέσσερις ενότητες.

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση

 

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διενεργούνται 2 φορές κάθε χρόνο. Η πρώτη εξεταστική περίοδος είναι συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και η δεύτερη εξεταστική περίοδος των ΚΠΓ λαμβάνει χωρά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!