Ευρωμάθηση

Diploma A1 και A1 Escolar

Diploma A1 και A1 Escolar

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου του να ανταποκρίνεται και να επικοινωνεί σε απλές καταστάσεις σχετικές με θέματα καθημερινά που αποσκοπούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών.
Η εξέταση αποτελείται από τέσσερεις δοκιμασίες σε πεδία γενικής χρήσης της γλώσσας:

  • Κατανόηση γραπτού λόγου (45 λεπτά)
  • Κατανόηση προφορικού λόγου (20 λεπτά)
  • Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση (25 λεπτά)
  • Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση (15 λεπτά)

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!