Ευρωμάθηση

TOEFL IBT

Αφορά όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιτυχία για τις εξετάσεις του TOEFL ibt προϋποθέτει γνώσεις Αγγλικών επιπέδου F.C.E και άνω επειδή τα περισσότερα Πανεπιστήμια απαιτούν Βαθμό 85 και πάνω. Το άριστα είναι το 120.

Διαβάστε περισσότερα για το TOEFL IBT

Βαθμολογία TOEFL σε σχέση με τα Πτυχία των Αγγλικών Γενικών γνώσεων.

Score TOEFL
F.C.E- ECCE 62-71
C.A.E –ALCE 73-100
C.P.E – ECPE 101-120

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ ΙΣΧΥΣ

Για δύο χρόνια. Μετά την παρέλευση 2 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι ημερομηνίες εξετάσεων TOEFL για την απόκτηση του πιστοποιητικού διεξάγονται κάθε μέρα εκτός επισήμων αργιών, στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ets.org

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης.

Είναι η στιγμή να επενδύσετε στον εαυτό σας!

Γίνετε μέλος της Ευρωμάθησης σήμερα και αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για την επιτυχία σας.

Εγγραφείτε τώρα!